گزارش آمار های غیر منطقی

۲٫ ارائه آمار های غیر منطقی توسط واحد های اجرایی مختلف 

*در ادامه پست ابهامات در بخشنامه ها

همه می دانیم یکی از پایه های تصمیم گیری ،جمع آوری آمار از فعالیت ها و تحلیل نتایج به دست آمده می باشد. متاسفانه واحد های پایین دست در سطح کشور با انگیزه بزرگ تر جلوه دادن فعالیت خود ( غیر واقعی ) و کسب بودجه و یا امتیازی بیشتر از سایر واحد های مشابه خود در کشور، دست به داده سازی در گزارش های ارسالی خود به ادارات کل میکنند.

در  استان فارس که شامل ۱۱۲ واحد آموزشی شامل ۱۳ دانشگاه دولتی ، ۴۱ واحد از دانشگاه پیام نور ، ۲۵ مرکز از دانشگاه جامع علمی کاربردی ، ۱۴ واحد از دانشگاه فنی و حرفه ای ، ۶ واحد دانشگاه فرهنگیان و ۱۳ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی می باشد و با توجه به این که در جشنواره ورزش های همگانی حضور این مراکز دانشگاهی بصورت واحد میسر بوده ( حضور به شکل تیم منتخب استان برای مراکز دانشگاهی وجود ندارد به عنوان مثال دانشگاه پیام نور هر واحد آن باید جداگانه در مسابقات شرکت کنند و حضور بصورت تیم منتخب دانشگاه پیام نور استان فارس امکان پذیر نمی باشد) ، ما شاهد حضور ۷۳ تیم بود .

توجه شود گفتیم تیم نه مرکز آموزشی (دانشگاه) . برای مثال دانشگاه شیراز که یک واحد محسوب می شود خود ۱۸ تیم در این رویداد اعزام کرده . بنابراین با این حساب تعداد مراکز شرکت کننده به مراتب عددی کوچک تر خواهد شد.

با توجه به عدم ارائه تغذیه و اسکان از سمت دانشگاه میزبان به دانشگاه های شرکت کننده و با توجه به مشکلات مالی مراکز آموزشی عملا درصد حضور پایین خواهد بود و حضور همه ی مراکز آموزشی غیر ممکن می باشد.

از طرفی دیگر در کشور محدود دانشگاه هایی وجود دارند که از سامانه ثبت نام آنلاین برخوردارند ( به عنوان مثال دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل میزبانی المپیاد های چهاردهم و سیزدهم ) و عملا اکثر دبیرخانه های کشور از این سامانه ها بی بهره اند و فرآیند ثبت نام باید بصورت سنتی و حضوری انجام گیرد. با توجه به این مورد ثبت نام بیش از هزار نفر و صدور آیدی کارت برای آنها بصورت دستی (سنتی) کمی غیر واقع بینانه می باشد.

در صورت عدم بررسی و جلوگیری از تکرار این موارد توسط ادارات کل ، باعث خواهند شد که در آینده سایر استانها نیز برای متضرر نشدن ، آمار های غیر واقعی گزارش کنند.

 

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *