arash-khorshidian

مانیتورینگ در ورزش روز نوشته ها

مانیتورینگ در ورزش

نیمه دوم سال 1396، ترم اول کارشناسی ارشد بودم. آن موقع زیاد به دنبال سیستم های پایش (مانیتورینگ) در ورزش های تیمی و انفرادی داخل و خارج سالن بودم. پا…
اخلاق در تصمیم گیری روز نوشته ها

اخلاق در تصمیم گیری

3 . اخلاق در تصمیم گیری * در ادامه پست ابهامات در بخشنامه ها همینطور که در پست ابهامات در بخشنامه ها در رابطه با بند ممانعت استفاده از ورزشکاران دارا…
ابهامات در بخشنامه ها روز نوشته ها

ابهامات در بخشنامه ها

از آخرین پستی که گذاشتم دو ماهی میگذره که مهمترین دلیل آن راه اندازی دبیرخانه ورزش دانشگاه های استان فارس و برگزاری اولین دوره جشنواره ورزش های همگان…